actinomyces 意味

発音を聞く   actinomycesの例文

隣接する単語

 1. "actinometry" 意味
 2. "actinomorphic" 意味
 3. "actinomorphic flower" 意味
 4. "actinomorphy" 意味
 5. "actinomycelial" 意味
 6. "actinomyces bovis" 意味
 7. "actinomyces israelii" 意味
 8. "actinomyces naeslundii" 意味
 9. "actinomyces sensu krassilnikov" 意味
 10. "actinomorphy" 意味
 11. "actinomycelial" 意味
 12. "actinomyces bovis" 意味
 13. "actinomyces israelii" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社