adiabatic change 意味

発音を聞く:   adiabatic changeの例文

隣接する単語

 1. "adiabatic atmosphere" 意味
 2. "adiabatic board" 意味
 3. "adiabatic boundary" 意味
 4. "adiabatic calorimeter" 意味
 5. "adiabatic calorimetry" 意味
 6. "adiabatic chart" 意味
 7. "adiabatic combustion" 意味
 8. "adiabatic compressibility" 意味
 9. "adiabatic compression" 意味
 10. "adiabatic calorimeter" 意味
 11. "adiabatic calorimetry" 意味
 12. "adiabatic chart" 意味
 13. "adiabatic combustion" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社