×

circumnavigate the globe 意味

発音を聞く:   circumnavigate the globeの例文

隣接する単語

 1. "circummeridian" 意味
 2. "circummeridian altitude" 意味
 3. "circumnavigable" 意味
 4. "circumnavigate" 意味
 5. "circumnavigate glove" 意味
 6. "circumnavigation" 意味
 7. "circumnavigation of the world" 意味
 8. "circumnavigator" 意味
 9. "circumnuclear" 意味
 10. "circumnutate" 意味
 11. "circumnavigate" 意味
 12. "circumnavigate glove" 意味
 13. "circumnavigation" 意味
 14. "circumnavigation of the world" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2018 WordTech 株式会社