filtrate tank 意味

発音を聞く:   filtrate tankの例文
 • ろ過水タンク
 • filtrate:    {名} : ろ過(されたもの)、ろ過液、ろ過作用--------------------------------------------------------------------------------{自他動} : ろ過する --------------------------------------------------------------------------------【
 • culture filtrate:    培養濾液{ばいよう ろえき}
 • filtrate antigen:    ろ過性抗原

隣接する単語

 1. "filtrate" 意味
 2. "filtrate antigen" 意味
 3. "filtrate factor" 意味
 4. "filtrate plant" 意味
 5. "filtrate pump" 意味
 6. "filtration" 意味
 7. "filtration area" 意味
 8. "filtration barrier" 意味
 9. "filtration bed" 意味
 10. "filtrate plant" 意味
 11. "filtrate pump" 意味
 12. "filtration" 意味
 13. "filtration area" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社