×

aids読み方

 • aids日本語の意味
  AIDS, Aids n. エイズ, 後天性免疫不全症候群.
  【動詞+】
  • HIV is
  • aidsの意味:eizu エイズ 〈医〉爱滋àizī(病bìng),艾滋àizī(病),获得性免疫缺损综合症huòdéxìng miǎnyì quēsǔn zōnghézhèng.

関連する言葉の発音

 1. "aidp"読み方
 2. "aidrelated"読み方
 3. "aids activist"読み方
 4. "aids acts on the immune system"読み方
パソコン版で見る简体版繁體版English

著作権 © 2021 WordTech Co.