×

amerce読み方

  • amerce日本語の意味:{他動-1} : ~に罰金を科す -------------------------------------------------------------------------------- {他動-2} : ~を罰する --------------------------------------------------------------------------

関連する言葉の発音

  1. "amerada hess corporation"読み方
  2. "amerasian"読み方
  3. "amerceable"読み方
  4. "amercement"読み方
パソコン版で見る简体版繁體版English

著作権 © 2023 WordTech Co.