×

autograft読み方

  • autograft日本語の意味:{名} : 自家移植片{じか いしょくへん} -------------------------------------------------------------------------------- {他動} : 自家移植片として移植する

関連する言葉の発音

  1. "autogiro"読み方
  2. "autognosis"読み方
  3. "autografting"読み方
  4. "autogram"読み方
パソコン版で見る简体版繁體版English

著作権 © 2023 WordTech Co.