×

christian読み方

  • christian日本語の意味:Christian n. キリスト教徒.【形容詞 名詞+】I am no longer a believing Christian. 私はもう信仰深いキリスト教徒ではないa bigoted Christian 頑迷なキリスト教徒a born-again Christian 信仰を新たにしたキリスト教徒; 再生派のキリスト教徒a committed Christian 献身的

関連する言葉の発音

  1. "christesen"読み方
  2. "christhood"読み方
  3. "christian (muromachi time) (pt: cristao)"読み方
  4. "christian asceticism"読み方
パソコン版で見る简体版繁體版English

著作権 © 2023 WordTech Co.