×

loogan読み方

  • loogan日本語の意味:{名-1} : 〈米俗〉ばか者、愚か者、あほ、間抜け、能なし、脳たりん -------------------------------------------------------------------------------- {名-2} : 〈米俗〉ビール

関連する言葉の発音

  1. "loofbourrow"読み方
  2. "loofs"読み方
  3. "loogootee"読み方
  4. "look"読み方
パソコン版で見る简体版繁體版English

著作権 © 2023 WordTech Co.