ψ,ψ 意味

発音を聞く:
 • (プシー,プサイ)
  〖psī〗

  ギリシャ語のアルファベットの第23字。

 • ψ:    プサイ; プシー; ψ

隣接する単語

 1. "Φ" 意味
 2. "Φ,φ" 意味
 3. "Χ" 意味
 4. "Χ,χ" 意味
 5. "Ψ" 意味
 6. "Ω" 意味
 7. "Ω,ω" 意味
 8. "α" 意味
 9. "α 米" 意味
 10. "Χ,χ" 意味
 11. "Ψ" 意味
 12. "Ω" 意味
 13. "Ω,ω" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社