ψ 意味

発音を聞く:
 • プサイ
 • プシー
 • ψ

例文

もっと例文:   次へ>
 1. 使用方法は「Ψ○」(○には数字が入る)。
 2. テラ戦士ΨBOY - 菊池桃子主演の映画。
 3. 映画『テラ戦士ΨBOY』のテーマ曲である。
 4. ギリシャ語のΨ、ψ(プシィ)を起源とする。
 5. Ψ計画の要を担う大魔女アニスの力を持った鏡。

隣接する単語

 1. "Υ,υ" 意味
 2. "Φ" 意味
 3. "Φ,φ" 意味
 4. "Χ" 意味
 5. "Χ,χ" 意味
 6. "Ψ,ψ" 意味
 7. "Ω" 意味
 8. "Ω,ω" 意味
 9. "α" 意味
 10. "Χ" 意味
 11. "Χ,χ" 意味
 12. "Ψ,ψ" 意味
 13. "Ω" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社