byteの意味

発音を聞く:   byteの例文
 • baito バイト
  〈電算〉信息组xìnxīzǔ,二进位组èrjìnwèizǔ.
 • byte, byte:    【by itself】〔计算机〕字节,位组,二进位制(作为一个单位处理的一串二进制数位,通常一个字节为8位)。

隣接する単語

 1. "bu." 意味
 2. "bug" 意味
 3. "bus" 意味
 4. "bushel" 意味
 5. "butadiene" 意味
 6. "byte, byte" 意味
 7. "byzantium的" 意味
 8. "bzガス" 意味
 9. "bé" 意味
 10. "bクイック" 意味
 11. "bushel" 意味
 12. "butadiene" 意味
 13. "byte, byte" 意味
 14. "byzantium的" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社