coagelの意味

発音を聞く:   coagelの例文
 • koageru コアゲル
  凝聚胶níngjùjiāo.
 • gel:    geru ゲル 〈化〉 (1)凝胶níngjiāo(体),冻胶dòng...

隣接する単語

 1. "cnガス" 意味
 2. "cn率(りつ)" 意味
 3. "co-op" 意味
 4. "co." 意味
 5. "co., ltd. " 意味
 6. "coal ratio" 意味
 7. "coat" 意味
 8. "cochineal" 意味
 9. "cock" 意味
 10. "code" 意味
 11. "co." 意味
 12. "co., ltd. " 意味
 13. "coal ratio" 意味
 14. "coat" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社