hexyl resorcinの意味

発音を聞く:
 • hekisiru.rezorusinn ヘキシル?レゾルシン
  〈薬〉己基间苯二酚jǐjījiān běn'èrfēn.
 • hexyl:    hekisiru ヘキシル 〈化〉 (1)己基jǐjī. (2)六硝炸...
 • hexyl:    hekisiru ヘキシル 〈化〉 (1)己基jǐjī. (2)六硝炸药liùxiāo zhàyào,六硝基二苯胺liùxiāojī èrběn'àn.

隣接する単語

 1. "hexane" 意味
 2. "hexone" 意味
 3. "hexosan" 意味
 4. "hexose" 意味
 5. "hexyl" 意味
 6. "hi-fi" 意味
 7. "hi-ovis" 意味
 8. "hindustan人的" 意味
 9. "hindustan的" 意味
 10. "hindustan语" 意味
 11. "hexose" 意味
 12. "hexyl" 意味
 13. "hi-fi" 意味
 14. "hi-ovis" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社