indigoの意味

発音を聞く:   indigoの例文
 • innjigo インジゴ
  (1)〈化〉靛蓝diànlán.
  (2)〔色〕蓝色lánsè.
 • go:    go- ゴー 前进(的信号)qiánjìn (de xìnhào).

隣接する単語

 1. "impeller" 意味
 2. "in" 意味
 3. "indamine" 意味
 4. "indene" 意味
 5. "indican" 意味
 6. "indium" 意味
 7. "indole" 意味
 8. "indophenine" 意味
 9. "indoxyl" 意味
 10. "inn" 意味
 11. "indene" 意味
 12. "indican" 意味
 13. "indium" 意味
 14. "indole" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社